Громадський моніторинг стану вдосконалення та впровадження сучасної державної політики в сфері боротьби із туберкульозом

Print

Last Updated on Thursday, 04 November 2010 10:19 Written by Administrator Thursday, 04 November 2010 10:18

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 2 (жовтень 2010 р.)

В рамках проекту «Громадський моніторинг стану вдосконалення та впровадження сучасної державної політики в сфері боротьби із туберкульозом», що його реалізують Всеукраїнська благодійна організація «Українська Асоціація благодійників» та Всеукраїнська спілка громадських організацій «Коаліція «Зупинимо туберкульоз разом» за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» 27 жовтня 2010 року в м. Києві у приміщенні ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського» був проведений «круглий стіл» на тему «Співпраця органів влади, фтизіатричної служби та НУО для успішної розробки нової державної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки».

В роботі «круглого столу» взяли участь представники Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам, Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського», Київського міського центру здоров’я, Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України, Фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу», Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВСГО «Коаліція «Зупинимо туберкульоз разом».
В ході заходу основна увага була сконцентрована на актуальних питаннях адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, які не були враховані у діючій державній цільовій програмі. Зокрема, на обговорення були винесені наступні питання:

1. Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація – складова частина заходів протидії захворюванню на туберкульоз чи допоміжний елемент?

2. Як заходи із адвокації, комунікації та соціальної мобілізації сприятимуть підвищенню ефективності медичних заходів щодо протидії захворюванню на туберкульоз? Які механізми взаємодії влади, фтизіатричної служби та НУО мають бути запроваджені для цього?

3. На які верстви населення повинні бути спрямовані заходи з комунікації та соціальної мобілізації у сфері протидії захворюванню на туберкульоз? Чи повинні бути вони спрямовані виключно на групи ризику, чи може варто їх поширити на все населення, яке потенційно також знаходиться в зоні ризику?

4. Які основні завдання повинні бути поставлені перед НУО в їх діяльності із адвокації в сфері протидії захворюванню на туберкульоз?

5. Які основні завдання повинні бути поставлені перед органами державної влади, фтизіатричною службою, загальною медичною мережею та НУО в їх діяльності із комунікації, соціальної мобілізації та реалізації специфічних профілактичних заходів в сфері протидії захворюванню на туберкульоз?

6. Чи має бути в наступній державній цільовій програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки окремий розділ, присвячений питанням комунікації та соціальної мобілізації у сфері протидії захворюванню на туберкульоз? Якщо так, то в чому його значення для інших заходів протидії захворюванню на туберкульоз у визначений проміжок часу?

7. Одним із завдань гранту Глобального фонду, який Україна отримала у 9 раунді, є розробка та впровадження національної стратегії АКСМ. На шляху до цього має бути проведене оціночне дослідження, що дозволить визначити основні напрямки майбутньої стратегії АКСМ. Які, на Ваш погляд, мають бути основні об’єкти для вивчення в рамках цього дослідження, які індикатори оцінки мають бути при цьому застосовані і які практичні результати мають бути отримані?

8. Висловіть зацікавленість Вашого органу державної влади у визначенні йому специфічних завдань та заходів у наступній державній цільовій програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки та фінансуванні цієї діяльності за кошти Державного бюджету України (для представників органів державної влади).

Учасники заходу визнали діяльність з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації ключовим напрямком державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз і відобразили це ставлення у Резолюції, яку ми пропонуємо Вашій увазі.

РЕЗОЛЮЦІЯ
«КРУГЛОГО СТОЛУ» НА ТЕМУ «СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ФТИЗІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА НУО ДЛЯ УСПІШНОЇ РОЗРОБКИ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА 2012−2016 РОКИ»

27 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО»

Учасники «круглого столу» на тему «Співпраця органів влади, фтизіатричної служби та НУО для успішної розробки нової державної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки» констатують, що серед інших чинників політичного, економічного, соціального, медичного, гуманітарного характеру, які негативно впливають на ефективність державних заходів із протидії захворюванню на туберкульоз в Україні, варто окремо назвати низький рівень політичної підтримки, інформованості різних верств населення щодо проблеми туберкульозу та консолідованості зусиль держави і суспільства у боротьбі із цим лихом. В Україні все ще має місце неефективна організація профілактики туберкульозу та лікування хворих, яка включає в себе, в першу чергу, хронічне недофінансування протитуберкульозних закладів, пізню діагностику, відсутність стовідсоткового контролю за прийомом ліків, відсутність інформаційно-просвітницької роботи з пацієнтами, високу поширеність ВІЛ та ТБ/ВІЛ інфекції, поширеність тяжких випадків у зв’язку із пізнім виявленням, відсутність стимулу до лікування у пацієнтів, що призводить до значного відсотку перерваного лікування тощо. Про те, що заходи з раннього виявлення туберкульозу все ще проводяться не на належному рівні, свідчать високі показники виявлення хворих на деструктивні форми туберкульозу, питома вага яких становить нині близько 40,0% серед хворих на активний туберкульоз органів дихання. Все це є свідченням того, що в сучасних умовах серед інших пріоритетів протидії епідемії туберкульозу в Україні особливої актуальності набуває діяльність у сфері адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (далі – АКСМ). Вона має на меті 1) підсилити відданість уряду України та регіональних влад у впровадженні політики з контролю над туберкульозом; 2) спричинити зміни та вплинути на знання, сприйняття та досвід щодо туберкульозу у різних груп населення; 3) поєднати зусилля всіх зацікавлених сторін для підсилення участі громади, щоб забезпечити тривалий характер заходів по боротьбі з туберкульозом в Україні.
З огляду на зазначене, учасники «круглого столу» вважають за необхідне:

1. Визнати діяльність з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації ключовим напрямком державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз.

2. Розробити і затвердити на державному рівні Національну стратегію з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері протидії захворюванню на туберкульоз (далі − НС АКСМ), як складову частину державної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки.

3. Консолідувати зусилля всіх зацікавлених органів державної влади, фтизіатричної громадськості та НУО у розробці та впровадженні НС АКСМ. На шляху до цього розгорнути широкий і прозорий міжвідомчий та між секторальний діалог з актуальних проблем АКСМ, звернутися до всіх зацікавлених органів державної влади, фтизіатричної громадськості та НУО із проханням надати свої пропозиції до проекту НС АКСМ та створити робочу групу за участі представників усіх зацікавлених сторін з метою розробки проекту зазначеної стратегії.

4. Підтримати зусилля Консорціуму неурядових організацій у складі Товариства Червоного Хреста України, ВСГО «Коаліція організацій «Зупинимо туберкульоз разом», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» та Міжнародного інституту ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу у їх діяльності, спрямованій на посилення ролі компоненту АКСМ у протидії захворюванню на туберкульоз в Україні та рекомендувати йому інформаційно забезпечити координацію зусиль зацікавлених органів державної влади, фтизіатричної громадськості та НУО у процесі розробки проектів НС АКСМ

Робоча група проекту